D2FMarketing verzamelt via haar website persoonsgegevens c.q. informatie over jou (hierna: “Persoonsgegevens”). D2FMarketing is ervan overtuigd dat de bescherming van Persoonsgegevens van essentieel belang is.

D2FMarketing is de wettelijk Verantwoordelijke voor de verwerking van alle Persoonsgegevens die worden verkregen via voornoemde kanalen en concepten.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke Persoonsgegevens D2FMarketing verzamelt en voor welke doeleinden we deze Persoonsgegevens gebruiken. In dit Privacy Statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. D2FMarketing staat er in ieder geval voor in dat Persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. In dat kader is de verwerking van de Persoonsgegevens – conform het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens – aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele D2FMarketing Privacy Statement vind je altijd op https://www.d2fmarketing.nl. Indien het Privacy Statement wordt gewijzigd zal D2FMarketing dit communiceren via haar website of per email.

D2FMarketing verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. ter ondersteuning van communicatie en
  2. afhandelen van klachten en verzoeken om informatie.
  3. ter ondersteuning van betalingen aan D2FMarketing

Als je wilt weten welke Persoonsgegevens D2FMarketing van jou verzamelt en gebruikt, kun je D2FMarketing vragen om hiervan een overzicht te sturen. D2FMarketing zal je dan wel verzoeken om een kopie van een legitimatiebewijs in te zenden. Het inzageverzoek kan je doen via de D2FMarketing contact pagina. D2FMarketing zal binnen vier (4) weken schriftelijk op jouw verzoek reageren via het opgegeven e-mailadres. Als je op grond van het overzicht Persoonsgegevens wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen en/of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen. D2FMarketing zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren.

D2FMarketing schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening uitsluitend de diensten in m.b.t. tot het betalingsverkeer, zijn de Mollie BV. Gebruiksovereenkomst Mollie BV. (PDF)

D2FMarketing hecht veel waarde aan een goede beveiliging van Persoonsgegevens. D2FMarketing heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt D2FMarketing tijdens het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding.