D2F MARKETING Statement en visie:

In de afgelopen 20 jaar, hebben we te maken gehad met een ware “muziek revolutie” die zijn weerga niet kende. Businessmodellen uit de oude wereld werken niet meer en iedereen werkzaam in de muziek moet wennen aan een nieuw tijdperk, het tijdperk van persoonlijke vrijheid en diversiteit. Het tijdperk van relaties bouwen. Het is dan ook logisch dat veel mensen nog hun weg moeten vinden om posities in de markt te kunnen innemen. Dit geldt zeker ook voor artiesten bands en hun belanghebbenden.

In de afgelopen jaren ben ik mij, uit persoonlijke interesse, meer en meer gaan bezighouden met de online marketing- en verkoopkant van muziek en heb ik mij de cruciale vraag gesteld:

“Hoe moeten artiesten anno 2018 muziek, optredens en merchandise verkopen, zodanig dat daar een goed, zelfstandig en duurzaam bestaan op kan worden gebouwd”.

Eén van de grootste veranderingen is natuurlijk de komst van  internet (Dat recent nog maar zeer snel en betrouwbaar is geworden) en digitalisering. Het belangrijkste exponent van internet is dat macht en privileges, vroeger uitsluitend voorbehouden aan bedrijven en instituties structureel verschoven zijn naar de mensen zelf.

Tegenwoordig heeft feitelijk iedereen toegang tot informatie en kan iedereen rechtstreeks met iedereen online communiceren en data uitwisselen. Tussenpersonen zijn hierdoor overbodig geworden en om in de wereld van de muziek te blijven, platenmaatschappijen, muziekuitgeverijen en mediabedrijven etc., hebben hierdoor behoorlijk aan kracht en macht ingeboet. Zij zijn zelfs niet langer meer perse nodig. Dit besef begint eigenlijk nog maar net door te dringen. Zij die dit besef echter wel hebben zien in hoeveel macht zij zelf nu eigenlijk hebben en zullen dan ook een voorsprong hebben. Om als artiest onafhankelijk te kunnen opereren dienen zij in basis kennis te hebben van wat website ICT en direct-marketing en verkoop.

Hebben artiesten eigenlijk dan nog iets te zoeken bij platenlabels? Ja, zeker wel, mits zij de artiest ondersteunen met Inbound Marketing!

Artiesten die  een professioneel bestaan op willen bouwen en langdurig willen kunnen leven van hun muziek, dienen zich rekenschap te geven van de nieuwe spelregels en omstandigheden en zullen zij tevens hun promotie- en verkoopstrategieën en tactieken hierop moeten baseren. Artiesten en belanghebbende partijen dienen zich  primair te richten op: het opbouwen van een eigen fanbase!

Het opbouwen van een eigen fanbase is dan ook de beste strategie voor iedere artiest en biedt de beste en de meeste kansen op een langdurige en succesvolle zangcarrière.

Robert Pot – october 2018